Odstranění dusičnanů z vody

Proces odstranění dusičnanů z vody je důležitý pro snížení zdravotních rizik z užívání vody. Voda má v sobě spoustu příměsí, které je nutné kontrolovat. Voda může být tvrdá, s obsahem železa a dusičnanů. Pokud jde o zvýšení dusičnanů, mohou se v lidském těle přeměnit na nebezpečné dusitany. Dusitany jsou nevhodné pro kojence. Není možné se jich zbavit jen převařením vody. Musí se zpracovat iontovou výměnou, kdy se dusičnany vymění za chloridy. Prakticky k tomu dochází díky stanici, nainstalované na hlavní přívod vody. Je možné je instalovat na odběrná místa. Při procesu návrhu se hodnotí i obsah chloridů, v případě rizika překročení jejich hodnoty ve výstupní vodě je možnost jako alternativní řešení  využít reverzní osmózu v kombinaci se zpětnou remineralizací, kdy se do vody vrátí hygienicky nezbytný obsah vápníku a hořčíku.

V domácnosti je možné nainstalovat iontoměničovou náplň, která se po vyčerpání kapacity musí regenerovat roztokem chloridu sodného. Vše je pod kontrolou řídící jednotky. Není nutné odstranit všechny dusičnany, zajistí se udržení dusičnanů v hygienické normě.

Pokud se obrátíte na odborníky, zpracují Vám návrh technologie pro Vaši domácnost. Udržíte si tak jistotu správné úpravy vody pro sebe i své nejbližší. Specifikujte přesně svoje požadavky na kontrolu vody, zda máte i vlastní studnu a o jakou kontrolu vody máte zájem.

Jestliže zvažujete kontrolu úpravu vody, oslovte naši společnost. Poskytujeme komplexní řešení v oblasti filtrace, čištění a úpravy vody. Poskytneme Vám jednotlivé komponenty filtračních zařízení i celé komplety. Dokážeme odstranit mechanické nečistoty, dezinfikovat vodu, snížit její tvrdost, odstranit z ní železo i mangan, i odstranit dusičnany. Zařídíme také demineralizaci pomocí osmózy a ionexových stanic. Upravíme Vaši vodu ze studny, pitnou vodu ve Vaší domácnosti i recyklaci procesních vod. Díky rozboru vody Vám vypracujeme individuální ucelený návrh vhodné technologie pro kvalitní úpravu Vaší vody. Poskytneme Vám také pravidelný servis instalovaných zařízení. Najdeme vždy vhodné řešení pro vodu ve Vašem domově, pro Váš zdravý život.